Obec Křešice
Křešice

Obecně závazná vyhláška – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zodpovídá: Michaela Brandová